โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

กระดูกเชิงกราน อักเสบเฉียบพลันอาการเป็นอย่างไร

กระดูกเชิงกราน อักเสบการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์ในอุ้งเชิงกรานหญิง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบๆ อุ้งเชิงกรานเรียกว่า โรคเกี่ยวกับ กระดูกเชิงกราน อักเสบได้แก่เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ท่อนำไข่อักเสบ การอักเสบของเนื้อ เยื่อเกี่ยวพันในอุ้งเชิงกราน และเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในที่เดียว หรือหลายแห่งในเวลาเดียวกัน เป็นเรื่องปกติในผู้หญิง

เนื่องจากท่อนำไข่ รังไข่จึงถูกเรียกรวมกันว่า อวัยวะและการอักเสบของท่อนำไข่ มักจะแพร่กระจายไปยังรังไข่ อาการของโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบเฉียบพลัน มีลักษณะเป็นเฉียบพลัน ป่วยรุนแรง ปวดท้องน้อย มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ในระหว่างการตรวจพบว่า ผู้ป่วยมีลักษณะเฉียบพลัน อุณหภูมิร่างกายสูง หัวใจเต้นเร็วและตึงของกล้ามเนื้อในช่องท้องส่วนล่าง มีอาการปวดเมื่อย

การตรวจอุ้งเชิงกราน มักจะมีหนองไหลออกมาในช่องคลอดเป็นจำนวนมาก ต่อมไร้ท่อมีความอ่อนโยนอย่างเห็นได้ชัด มดลูกและอวัยวะสองส่วนมีความอ่อนโยน ปวดสะท้อนกลับ หรือด้านหนึ่งของมดลูก โรคกระดูกเชิง กรานอักเสบเรื้อรัง ส่วนใหญ่แสดงอาการเป็นบวมที่ช่องท้องส่วนล่าง มักจะปวดกระดูกสันหลังระดับเอว

บางครั้งอาจมีอาการบวม และรู้สึกไม่สบายร่วมด้วย มักรุนแรงขึ้นหลังออกแรง หรือหลังมีเพศสัมพันธ์ ก่อนและหลังมีประจำเดือน เนื่องจากอุ้งเชิงกรานเกิดภาวะชะงักงัน ผู้ป่วยอาจมีอาการได้แก่ การมีตกขาวเพิ่มขึ้น ประจำเดือนเพิ่มขึ้น ความผิดปกติของประจำเดือนอาจเกิดขึ้น เมื่อการทำงานของรังไข่บกพร่อง และภาวะมีบุตรยากอาจเกิดขึ้น เมื่อการยึดเกาะของท่อนำไข่ถูกปิดกั้น

อาการทางระบบไม่ชัดเจน บางครั้งมีไข้ต่ำ อ่อนเพลีย เป็นโรคนานขึ้น และผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการของโรคประสาทอ่อน ในระหว่างการตรวจทางนรีเวช หากเป็นการอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในอุ้งเชิงกราน มดลูกทั้งสองข้างจะหนาขึ้น และมีระดับความอ่อนโยนที่แตกต่างกัน

สาเหตุหลักของโรคกระดูกเชิงกราน อักเสบเฉียบพลันคือ การติดเชื้อหลังคลอดหรือแท้ง การติดเชื้อหลังการผ่าตัดมดลูก สุขอนามัยที่ไม่ดีในช่วงมีประจำเดือน และการอักเสบโดยตรงในอวัยวะข้างเคียง โรคกระดูกเชิง กรานอักเสบเฉียบพลัน อาจทำให้เกิดเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบเฉียบพลัน และกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันในมดลูก

ปีกมดลูกอักเสบเฉียบพลัน ฝีในรังไข่ที่ท่อนำไข่ การอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเฉียบพลัน เยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉียบพลัน หรือภาวะติดเชื้อ ความแตกต่างทางกายภาพ โรคกระดูกเชิงกรานอักเสบเรื้อรัง มักเกิดจากโรคกระดูกเชิงกราน อักเสบเฉียบพลัน ที่ยังไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์ หรือสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยไม่ดี

ระยะของโรคยืดเยื้อ อาจทำให้เกิดอาการปีกมดลูกอักเสบเรื้อรัง และน้ำคร่ำ อาจเกิดโรคหูน้ำหนวกท่อนำไข่ และโรคเกี่ยวกับรังไข่ของท่อนำไข่ ซีสต์ การอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเรื้อรังในอุ้งเชิงกราน การติดเชื้อก่อโรค เชื้อโรคหลัก ที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกเชิงกรานอักเสบ ได้แก่ สแตฟฟิโลคอคคัส เอสเชอริเชียโคไล แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน และเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในระหว่างการตรวจทางนรีเวช การคลอดบุตร การทำแท้งและการทำแท้งเทียม ควรให้ความสนใจในเรื่องความสะอาด และสุขอนามัย เครื่องใช้และเครื่องมือต่างๆ ควรฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ใส่ใจสุขอนามัยของชีวิตทางเพศ คู่สมรสทั้งสองควรทำความสะอาดช่องคลอด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรค เช่นเชื้อโรค เชื้อราและเชื้อโรคพยาธิในช่องคลอด เพื่อไม่ให้เข้าไปในช่องคลอด

ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรค เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน อักเสบได้ ห้ามมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงมีประจำเดือนโดยเด็ดขาด และภายใน 60 วันหลังตั้งครรภ์ ควรล้างช่องคลอดบ่อยๆ เปลี่ยนชุดชั้นในบ่อยๆ และรักษาความสะอาดของช่องคลอด ในขณะเดียวกัน ก็จำเป็นต้องเสริมสร้างโภชนาการ ควรใส่ใจในการพักผ่อน ควบคุมอารมณ์ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เสริมสมรรถภาพทางกายและต้านทานโรค

การสุ่มตัวอย่างสารคัดหลั่งโดยตรงอาจเป็นทางช่องคลอด สารคัดหลั่งจากปากมดลูก หรือสารคัดหลั่งของท่อปัสสาวะ หรือของเหลวในช่องท้อง ได้จากส่วนหลังผนังช่องท้อง หรือผ่านการส่องกล้อง และทำการตรวจบางๆ โดยตรงแล้วเช็ดให้แห้ง คราบสีน้ำเงินหรือแกรม ผู้ที่มองเห็นดิโพค็อกคัสแกรมลบในเม็ดเลือดขาว

เม็ดเลือดขาวติดเชื้อโรคหนองใน เนื่องจากอัตราการตรวจพบมะเร็งปากมดลูก มีเพียง 67 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น รอยเปื้อนเชิงลบไม่ได้ ยกเว้นการปรากฏตัวของโรคหนองใน และการตรวจในเชิงบวก ก็มีความเฉพาะเจาะจง การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ของคลามัยเดียทราโคมาติส สามารถทำได้ด้วยการวินิจฉัยของแพทย์ จุดเรืองแสงแบบสเตลเลตถือเป็นค่าบวก ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เรืองแสง

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ เส้นเลือดขอด การรักษาและการอุดตันของเส้นเลือด