โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยที่มีอาการในระยะเฉียบพลัน ควรทานอาหารแบบใด

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

กล้ามเนื้ออ่อนแรง วิธีการรักษากล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มด้วยการรักษาตามอาการที่ต้นเหตุ ควรมุ่งเป้าไปที่สาเหตุ และพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อเสื่อม การรักษาตามอาการ ซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อที่เสียหาย การสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อใหม่ โดยใช้ปัจจัยการเจริญเติบโตของเส้นประสาท และปมประสาทที่มีผลสำคัญ ต่อการงอกใหม่ของเซลล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อหลายสิบครั้ง และก่อตัวใหม่

การซ่อมแซมเนื้อเยื่อเส้นใยกล้ามเนื้อที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการงอกใหม่ของกล้ามเนื้อ การแทรกแซงครั้งเดียว สามารถทำให้ได้ผลการรักษาแบบถาวร โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจกลไกที่แน่นอน ของโรคก่อนการรักษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษาที่รุนแรงในเวลาที่เหมาะสม

แพทย์เชื่อว่า กล้ามเนื้อลีบเป็นอาการของความอ่อนแอ เพราะเกิดจากการไม่ใช้งานของกล้ามเนื้อแขนขา และเส้นเลือด การบำบัดเริ่มต้นจากแง่มุม ของการควบคุมสภาพ การฟื้นฟูแหล่งที่มา และความสมดุลของเลือด โดยควรเน้นที่การควบคุมภายใน และการรักษาภายนอก โดยคำนึงถึงตัวอย่าง ควรควบคุมอวัยวะภายในด้วยยาต้มทางปาก การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า การฝึกทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อเส้นประสาทที่เสียหาย

ควรส่งเสริมการงอกใหม่ของกล้ามเนื้อ การผสมผสานระหว่างการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตก การทดลองทางเภสัชวิทยา ได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเฉพาะของแพทย์ มีผลในการซ่อมแซมความเสียหาย ของเซลล์ประสาทส่วนหน้า ของเส้นประสาทไขสันหลัง สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารของเซลล์ และการเผาผลาญของเนื้อเยื่อ ช่วยเพิ่มการหดตัวของกล้ามเนื้อ ปกป้องเส้นใยกล้ามเนื้อ ช่วยซ่อมแซม และสร้างเนื้อเยื่อใหม่

ควรดื่มอย่างไรให้กล้ามเนื้อลีบดีขึ้น การวินิจฉัย และการรักษาวิภาษวิธี เป็นหลักการพื้นฐานของการบำบัดด้วยอาหาร ที่เกิดจากความบกพร่องจะเติมเต็ม แต่ในความเป็นจริง เมื่อเตรียมอาหาร ควรให้สูตรอาหารที่แตกต่างกันไป การปรุงอาหารที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อลีบ ควรใส่ใจกับรายการอาหารทั้งหมด

โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ใช้วิธีการปรุงอาหารเช่น การทอด การคั่ว เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพ หรือลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลง และสูญเสียผลการรักษา ควรใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว เนื่องจากการต้ม เป็นจุดประสงค์ของการทำอาหารคือ เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการ

ไม่แนะนำให้กินอาหารที่ทำให้ระคายเคืองเช่น พริกไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน และผู้ป่วยที่มีภาวะการไหลเวียนของโลหิต ควรเลือกอาหารที่มีโปรตีนสูง วิตามินสูง และย่อยง่ายด้วยโภชนาการที่เหมาะสม และการปรุงอาหารที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความอยากอาหารให้มากที่สุด เพื่อให้สารอาหาร และพลังงานในอาหาร สามารถตอบสนองความต้องการของร่างกายได้

อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอย่างไร เกิดจากการหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากเส้นใยกล้ามเนื้อลดลงเล็กน้อย ลักษณะที่ปรากฏของเนื้อเยื่อของ กล้ามเนื้อไม่ชัดเจน เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อจะผ่อนคลายเมื่อสัมผัส กล้ามเนื้ออ่อนแอ อาการกล้ามเนื้อลีบปานกลาง ส่วนหนึ่งของเส้นใยกล้ามเนื้อลีบ และหายไป ลักษณะที่ปรากฏของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อจะจม การสัมผัสจะลดลงตามยาว และลดลงด้านข้าง

กล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นชัดเจน เพราะไม่สามารถออกกำลังกายแบบต้านทานได้ กล้ามเนื้อลีบรุนแรง เนื้อเยื่อเส้นใยของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ลีบ กระดูกที่เกี่ยวข้องถูกเปิดเผย มีเส้นใยกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อย ในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรง เพราะผู้ป่วยสูญเสียความสามารถพื้นฐานที่สุด

ส่งผลต่อการหดตัวโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเนื้อเยื่อของเส้นใยกล้ามเนื้อลีบอย่างสมบูรณ์ การทำงานของสมอง ที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อจะหายไปอย่างสมบูรณ์ กล้ามเนื้อลีบต้องใส่ใจในการทำงาน และพักผ่อน ผู้ป่วยต้องจำไว้ว่า ไม่ควรออกกำลังกายแบบบังคับ เพราะการออกกำลังกายแบบบังคับ จะทำให้กล้ามเนื้อโครงร่างอ่อนล้า ไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของการทำงานของกล้ามเนื้อ

การสร้างใหม่ และการซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อ ดังนั้นต้องให้ความสนใจในการรักษากล้ามเนื้อลีบ สามารถรักษาอารมณ์ในแง่ดีและมีความสุข การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในระยะยาวหรือซ้ำๆ กันเช่น ความกระวนกระวายใจ ความหงุดหงิด การมองโลกในแง่ร้าย เพราะจะส่งเสริมความไม่สมดุล ของความตื่นเต้นในเยื่อหุ้มสมอง และกระบวนการยับยั้ง เพราะส่งผลให้กล้ามเนื้อกระตุกของผู้ป่วยรุนแรงขึ้น และส่งผลต่อการรักษาโรค

จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจในการรักษากล้ามเนื้อลีบ ควรป้องกันโรคหวัด เนื่องจากภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองต่ำ หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องบางชนิด เมื่อผู้ป่วยเป็นหวัด อาการจะแย่ลง ระยะของโรคจะยาวขึ้น กล้ามเนื้ออ่อนแรง และปอดติดเชื้อ หากไม่เป็นเช่นนั้น ควรรักษาให้ทันเวลา เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย และการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีมีมากมาย

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ โรคหัวใจ มีความเกี่ยวข้องกับการนอนหลับอย่างไรตรวจด้วยวิธีใด