โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดควนส้าน ได้จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนส้าน

ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์