โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

ทัศนศึกษา กิจกรรมการศึกษาการทำผ้ามัดย้อม

ทัศนศึกษา เเละเดินทางไกล ของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 กับกิจกรรม ทัศนศึกษา การศึกษาการทำผ้ามัดย้อม การถักสายมือ ณ หมู่บ้านคีรีวง เยี่ยมชมสวนสัตว์ทุ่งท่าลาด เเละพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา