โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดควนส้าน ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเรียนการสอน และปัญหาจากโรคโควิด19

ประชุมผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครอง