โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

พิธีมอบปรากาศณียบัตร และปัจฉิมนิเทศ

พิธีมอบปรากาศณียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นอนุบาล3 นักเรียน ณ โรงเรียนวัดควนส้าน หมู่ที่6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

พิธีมอบปรากาศณียบัตร