โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

มดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นในวัยหมดประจำเดือน

มดลูก

มดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกในวัยหมดประจำเดือน มักเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 50 ปี และเป็นระยะทางสรีรวิทยาใหม่ ที่ผู้หญิงจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน หลังจากอำลาการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย วัยหมดประจำเดือน หมายถึงความล้มเหลวของการทำงานของรังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูก จะไม่เปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของฮอร์โมน

ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น ระวังติ่งเนื้อในเยื่อบุโพรงมดลูก

หญิงวัย 55ปี หมดประจำเดือนมา 5ปีแล้ว ปกติชอบออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพของตัวเอง เป็นอย่างดี โรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อยู่ห่างไกลจากเธอ ในระหว่างการตรวจร่างกาย รายงานอัลตราซาวนด์ ระบุว่าเยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น หก มิลลิเมตร เสียงสะท้อนไม่เท่ากัน และไม่มีสัญญาณการไหลเวียนของเลือดชัดเจน แพทย์แนะนำให้เธอตรวจ

ไม่มีเลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน และมีตกขาวน้อยมาก ฉันจะมีปัญหาทางนรีเวชได้อย่างไร เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวเป็นมะเร็งหรือไม่ เยื่อบุโพรงมดลูกหลังวัยหมดประจำเดือนหนาแค่ไหน เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นต้องเอามดลูกออกหรือไม่

คำตอบของแพทย์ช่วยขจัดความกังวล โพรงมดลูกหนา ไม่เท่ากับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นหลังวัยหมดประจำเดือน ไม่ใช่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกทั้งหมด อาจเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูก หรือโครงสร้างมดลูกผิดปกติ เช่น เมดิแอสตินัม เนื้องอกในมดลูกใต้เยื่อเมือก และติ่งเนื้อในเยื่อบุโพรงมดลูก

ดังนั้นอย่าวิตกกังวลเกินไป ไปพบแพทย์ และรอการวินิจฉัยที่ชัดเจนของพยาธิสภาพ ของเยื่อบุโพรงมดลูก ความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกหลังวัยหมดประจำเดือน 5มิลลิเมตร ต้องตรวจเพิ่มเติม ความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกปกติ หลังวัยหมดประจำเดือนโดยทั่วไป จะน้อยกว่า ห้ามมิลลิเมตร

การศึกษาและแนวทางปฏิบัติหลายฉบับระบุว่า ผู้ป่วยวัยหมดประจำเดือนที่มีความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก 4มิลลิเมตร มากกว่า 99เปอร์เซ็น สามารถแยกออกจากมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ไม่ขึ้นกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกจะน้อยกว่า สามมิลลิเมตร แต่มักมีเลือดออกทางช่องคลอด

เมื่อความหนาของเยื่อบุโพรง มดลูก หลังวัยหมดประจำเดือนมากกว่า 5มิลลิเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีอาการเลือดออกทางช่องคลอด จำเป็นต้องประเมินสภาพของเยื่อบุโพรงมดลูก และตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย ดังนั้นความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้สตรีวัยหมดประจำเดือน ควรทำการตรวจเพิ่มเติม

ป้าหลิวเข้ารับการส่องกล้องโพรงมดลูก ตามคำแนะนำของแพทย์ และพบว่ามีการยื่นออกมาที่ผนังด้านหลังของโพรงมดลูก และส่งไปตรวจทางพยาธิวิทยา ในที่สุดพยาธิวิทยายืนยันว่า เป็นติ่งเยื่อบุโพรงมดลูก ป้าหวาง วัย 52ปี เข้าสู่วัยหมดประจำเดือน เป็นเวลาสองปี และกลับมามีประจำเดือน อีกครั้งในทันใด

การมีประจำเดือนครั้งนี้ไม่สิ้นสุด และกินเวลานานถึงหนึ่งเดือน ซึ่งเธอไม่สนใจ นอกจากนี้ เธอเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน แต่เธอมักพลาดการทานยา หนึ่งเดือนต่อมา ป้าหวางเห็นว่ามีประจำเดือน และไม่มีสัญญาณว่าจะหายไป เธอจึงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา

เธอทำอัลตราซาวนด์ทางนรีเวช เยื่อบุโพรงมดลูกมีความหนาประมาณ10มิลลิเมตร มีความแปรปรวนน้อยกว่า และสามารถสำรวจพื้นที่ถุงขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ สี่จดเก้ามิลลิเมตร สามารถมองเห็นสัญญาณการไหลเวียนของเลือด แพทย์เตือนเธอเตือนว่า ระวังการมีเลือดออกทางช่องคลอดหลังวัยหมดประจำเดือน ผู้ป่วยวัยหมดประจำเดือนมากกว่า 90เปอร์เซ็น ไปพบแพทย์ที่มีเลือดออกทางช่องคลอดเป็นอาการหลัก ความดันโลหิตสูง และเบาหวานเรียกว่ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกสามกลุ่ม จากการศึกษาพบว่าทุกๆ การเพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกาย

ความเสี่ยงสัมพันธ์ ของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกจะเพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็น เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีค่าดัชนีมวลกาย 30-35มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6เท่า ในขณะที่ผู้หญิงที่มีค่าดัชนีมวลกาย มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเพิ่มขึ้น สามจุดเจ็ดเท่า

ฉันหวังว่าเพื่อนหญิงวัยหมดประจำเดือน จะสามารถสร้างจิตสำนึกด้านสุขภาพที่ถูกต้องได้ แม้หลังวัยหมดประจำเดือน การตรวจทางนรีเวชประจำปียังคง มีความสำคัญมาก และจำเป็นต้องตรวจสอบความหนา ของเยื่อบุโพรงมดลูก ผู้หญิงที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และประวัติครอบครัวเ ป็นมะเร็งทวารหนัก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่รักษาด้วยยาทาม็อกซิเฟน เสริมเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ไม่ควรประเมินเลือดออกทางช่องคลอด หลังวัยหมดประจำเดือน และไปพบแพทย์ให้ทันเวลา

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ทารก จะมีการลบความทรงจำเมื่ออายุสามขวบจริงหรือไม่