โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

โรคลมชัก อันตรายจากโรคลมบ้าหมูและสัญญาณของโรค

โรคลมชัก

โรคลมชัก หรือโรคลมบ้าหมู อาการของโรคลมบ้าหมู มักมีสัญญาณของโรคลมบ้าหมู โดยสามารถตัดสินได้จากความรู้สึก สัญญาณเริ่มต้นของโรคลมบ้าหมู ได้แก่ การรับความรู้สึกทางกาย รวมถึงการเห็นจุดแสงเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่รูรับแสง และกลุ่มของสิ่งที่มีสีเดียวหรือมีสีสัน การได้ยิน กลิ่น การรับรส นอกจากนี้ ยังมีอาการปวดศีรษะเป็นต้น

ผู้ป่วยโรคลมชัก จะมีอาการตั้งต้นก่อนเริ่มมีอาการเช่น อาการชา แน่นหน้าอก ไม่สบายท้องส่วนบน น้ำลายไหล เสียงไม่ชัดเจน ตาพร่ามัว ดังนั้น ตัวผู้ป่วยเองควรออกจากสถานการณ์อันตรายเช่น ถนน บ่อน้ำและไฟโดยเร็วที่สุด ก่อนที่จะคาดการณ์ว่า จะเกิดอาการชัก และหาที่ที่ปลอดภัย สำหรับนั่งหรือนอนให้ตรงเวลา

อาการทางอารมณ์ รวมถึงความวิตกกังวล กระสับกระส่าย ซึมเศร้า ตื่นตระหนก อาจเกิดความกลัวเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด รวมทั้งภาพหลอน การเห็นหรือสัมผัสสิ่งของ และฉากที่ไม่มีอยู่จริงเป็นต้น เพราะเป็นสัญญาณบางอย่างก่อนเริ่มมีอา การของโรคลมบ้าหมู เพียงว่าสัญญาณเหล่านี้เป็นนามธรรมมาก ดังนั้นคนจะพลาดโอกาสในการรักษาโรคลมบ้าหมู

โรคลมบ้าหมูเป็นกลุ่มอาการผิดปกติ ของสมองชั่วคราวที่เกิดซ้ำเรื้อรัง มีลักษณะเป็นลมบ้าหมูซ้ำๆ ซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยเซลล์ประสาทในสมองอย่างผิดปกติ โรคลมชักเป็นโรคที่พบได้บ่อยในระบบประสาท และความชุกของโรคนี้เป็นอัน ดับสอง รองจากโรคหลอดเลือดสมองเท่านั้น อุบัติการณ์ของโรคลมบ้าหมูนั้นสัมพันธ์กับอายุ เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า อัตราความชุกจะสูงที่สุดภายใน 1 ปี ตามด้วยการลดลงทีละน้อย หลังจากอายุ 1 ถึง 10 ปี

การป้องกันโรคลมบ้าหมู เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคลมบ้าหมู ควรทำการตรวจสอบอย่างละเอียดในครอบครัว เพื่อทำความเข้าใจว่า ผู้ปกครอง เพื่อนและญาติสนิทของผู้ป่วยมีอาการชัก และมีลักษณะเฉพาะหรือไม่ สำหรับโรคทางพันธุกรรมร้ายแรงบางอย่างที่อาจทำให้ปัญญาอ่อน และ โรคลมชัก การวินิจฉัยก่อนคลอด ควรเป็นการดำเนินการ หรือคัดกรองในช่วงทารกแรกเกิด เพื่อตรวจสอบการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ หรือการรักษาในช่วงต้น

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการคลอดบุตร การบาดเจ็บจากการคลอดบุตร เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของโรคลมบ้าหมู การหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการคลอด มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันโรคลมบ้าหมู ผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู ควรได้รับการวิ นิจฉัย และรักษาให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ยิ่งการรักษาเร็ว สมองจะถูกทำลายน้อยลง การกลับเป็นซ้ำน้อยลง และการพยากรณ์โรคดีขึ้น

การกำจัดหรือลดโรคปฐมภูมิ ที่ทำให้เกิดโรคลมบ้าหมูเช่น โรคที่อาศัยในกะโหลกศีรษะ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่เกิดซ้ำ โรคลมบ้าหมูเป็นโรคเรื้อรัง ที่สามารถอยู่ได้นานหลายปี หรือหลายสิบปี จึงส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ การแต่งงาน สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้ป่วย

การรักษาโรคลมบ้าหมู การฝังเข็ม การนวด เป็นทางเลือกแรกในการรักษาโรคลมบ้าหมู สามารถรักษาได้โดยพื้นฐาน และสามารถซ่อมแซมเส้นประสาทสมองบางส่วนได้ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า การวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นส่วนสำ คัญของการวินิจฉัยทางคลินิก และการรักษาโรคลมชัก ตราบใดที่การวินิจฉัยโรคลมชักได้รับการวินิจฉัย

ยาควรได้รับทันที ผู้ป่วยที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ ควรได้รับการดูแลโดยเร็วที่สุด ตามหลักการของการรักษาแบบวิภาษวิธีของแพทย์ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยไม่ชักช้า การผ่าตัดรักษา โดยการผ่าตัดสมอง โดยทั่ว ไปรวมถึงการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ และการผ่าตัดแบบสามมิติ เหมาะสำหรับโรคลมบ้าหมู ที่เน้นโรคลมชักที่ชัดเจน

การบำบัดด้วยอาหาร เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก การรักษาโรคลมชักในอาหาร ส่วนใหญ่เป็นการบำบัดด้วยอาหารที่เป็นคีโตจีนิก ด้วยการใช้อาหารที่มีอัตราส่วนปริมาณไขมันสูง อัตราส่วนปริมาณโปรตีน และคาร์โบไฮเดรตต่ำ ร่างกายของคีโตนจะถูกสร้างขึ้นในร่างกาย เพื่อจำลองการตอบสนองความหิวของร่างกาย สำหรับการรักษาโรค ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการควบคุมยากด้วยยา และต้องดำเนินการภายใต้คำแนะนำของแพทย์

อันตรายจากโรคลมชัก การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เราทุกคนทราบดีว่า ไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับโรคลมบ้าหมู ระหว่างจะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเช่น รถติด รถล้ม เพราะคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อาจเกิดอันตรายต่อการทำงานของประชาชน อาการต่างๆ ของผู้ป่วยโรคลมชักขณะชัก ไม่สามารถเข้าใจได้โดยคนทั่วไป จึงทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคลมชักจากผู้อื่น ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

อันตรายต่อร่างกายมนุษย์คือ การหลั่งผิดปกติของสมอง ดังนั้น ไฟฟ้าจึงเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยมาก ความเสียหายต่อการทำงานของสมอง เราทุกคนทราบดีว่า ถ้าไม่มีอาการชักจากโรคลมบ้าหมู ความเสียหายต่อสมองจะเพิ่มขึ้น 1 อย่าง อาการชักในระยะยาวก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เช่นกัน บางคนอาจประสบกับความจำเสื่อม และถึงขั้นนำไปสู่ความตาย

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ>>อาการปวดหัว วิธีบรรเทาอาการปวดหัว