โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

ยา ฉีดคุมกำเนิด ยาฉีดเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทต อธิบายได้ ดังนี้

ยา

ยา ฉีดคุมกำเนิด การเริ่มและหยุดยาฉีดเพื่อคุมกำเนิดชั่วค … Read more