โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

น้ำตาลในเลือด ปริมาณกลูโคสในเลือด อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

น้ำตาลในเลือดสูง

น้ำตาลในเลือด ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไปก็จะไม่ทำ … Read more