โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

เลิกบุหรี่ คุณสมบัติของการเลิกบุหรี่ในผู้ชายและผู้หญิง อธิบายได้ ดังนี้

เลิกบุหรี่

เลิกบุหรี่ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของผู้สูบบุหรี่จัดยอมร … Read more