โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

โรคหลอดเลือดหัวใจ สาเหตุที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชนบท

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ แม่ของเมย์เป็นเส้นเลือดในสมองตีบ นั่ง … Read more